งานประชุมวิชาการ
ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์
Conference in Number Theory and Applications (CNA)
13-14 มิถุนายน 2567
สนับสนุนเรา
สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ
฿ 1,000 ขึ้นไป
 • ลดหย่อนภาษี 1 เท่า
 • โลโก้บนเว็บไซต์
 • โลโก้บนของที่ระลึก
 • โลโก้บน Backdrop
 • วิดีโอในพิธีเปิด
฿ 2,000 ขึ้นไป
 • ลดหย่อนภาษี 1 เท่า
 • โลโก้บนเว็บไซต์
 • โลโก้บนของที่ระลึก
 • โลโก้บน Backdrop
 • วิดีโอในพิธีเปิด
฿ 3,000 ขึ้นไป
 • ลดหย่อนภาษี 1 เท่า
 • โลโก้บนเว็บไซต์
 • โลโก้บนของที่ระลึก
 • โลโก้บน Backdrop
 • วิดีโอในพิธีเปิด
฿ 5,000 ขึ้นไป
 • ลดหย่อนภาษี 1 เท่า
 • โลโก้บนเว็บไซต์
 • โลโก้บนของที่ระลึก
 • โลโก้บน Backdrop
 • วิดีโอในพิธีเปิด
฿ 10,000 ขึ้นไป
 • ลดหย่อนภาษี 1 เท่า
 • โลโก้บนเว็บไซต์
 • โลโก้บนของที่ระลึก
 • โลโก้บน Backdrop
 • วิดีโอในพิธีเปิด