งานประชุมวิชาการ
ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์
Conference in Number Theory and Applications (CNA)
13-14 มิถุนายน 2567
การนำเสนอ
ข้อแนะนำสำหรับการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
1
ระยะเวลานำเสนอ 30 นาที
บรรยาย 25 นาที / ถามตอบ 5 นาที
2
จัดทำไฟล์นำเสนอผลงาน
นามสกุล .ppt, .pptx หรือ .pdf
3
ส่งไฟล์การนำเสนอมาที่
cna2024.sci.psu@gmail.com
ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2567