งานประชุมวิชาการ
ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์
Conference in Number Theory and Applications (CNA)
13-14 มิถุนายน 2567
ที่พัก
ที่พักแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
Crystal Hotel Hat Yai
สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ

บริการรถของคณะฯ

รับจากโรงแรม

HOP INN Hat Yai
สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ

บริการรถของคณะฯ

รับจากโรงแรม

หมายเหตุ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 มีบริการรถรับส่งจาก คณะวิทยาศาสตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (สนามบินหาดใหญ่) 1 รอบ (แจ้งเวลาให้ทราบภายหลัง)